پیگیری سفارش

فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میشود . لطفا قبل از درخواست ، به قسمت ( INBOX و SPAM) ایمیل خود مراجعه نمایید

کاربر گرامی پس از ارسال اطلاعات کارشناسان ما اطلاعات ارسالی شما را مورد بررسی قرار میدهند و پاسخ را به ایمیل شما ارسال می نمایند .